Please rotate your device

VLOEIENDE LUIFELS ALS WATERVAL AAN GEVEL

PVH Campus_Bouwwereld

http://www.bouwwereld.nl/

PVH Campus

// Locatie: Danzigerkade, Amsterdam // Opdrachtgever: Heren 2, Amsterdam // Bouwperiode gevels: december 2017 – september 2018

De vloerranden van het project Danzigerkade 125 zijn uit het zicht gewerkt met paneelbanden van gezet aluminium in verschillende kleuren. In de zij- en achtergevels liggen de banden in hetzelfde vlak; in de voorgevel waaieren ze uit tot luifelconstructies.

Aan het uiteinde van de Danzigerkade in Amsterdam staan drie gebouwen naast elkaar, die in meerdere opzichten een relatie met elkaar hebben. Gezamenlijk vormen ze het Europese hoofdkwartier van PVH (Philips-Van Heusen Corporation), het moederbedrijf van Calvin Klein en Tommy Hilfiger. Ook zijn er overeenkomsten in de architectonische ontwerpen en esthetische deelaspecten die allemaal met water te maken hebben. Niet zo verwonderlijk aangezien de gebouwen in een voormalig havengebied en direct aan het water liggen. Het rechter gebouw, 195 Danzigerkade, is hoofdzakelijk wit van kleur en heeft volgens de architect de slanke lijnen en glanzende afwerkingen van een zeilschip. Het linker gebouw, 95 Danzigerkade, is vooral zwart gekleurd en heeft in de gevel onder andere een grafische weergave die de beweging van golven weerspiegelt.

Het gebouw daartussenin, 125 Danzigerkade, vormt de overgang naar de beide naastliggende en heeft een bouwtechnisch interessante organisch gelaagde vorm. De vloeiende lijnen van de luifels en de vlakken met gebogen glas in de voorgevel zijn volgens de ontwerpers geïnspireerd op een waterval. De overgang van wit naar zwart komt tot uitdrukking in de kleuren van de vier paneelbanden in de gevels ter hoogte van de verdiepingsvloeren: zwart, donkergrijs, lichtgrijs en wit.

Achter- en zijgevels

Danzigerkade 125 telt vijf verdiepingen en heeft globaal gezien een rechthoekige plattegrond met afmetingen van circa 40 x 35 meter. De voor- en de achtergevel zijn uitgevoerd in vliesgevelconstructies waarvoor het Schüco FE50 profielsysteem is gebruikt. Deze gevelconstructie loopt op alle vier hoeken nog enkele meters door in de zijgevels en heeft ook daar net als in de voor- en achtergevel verdiepingshoog glas. De resterende delen van de zijgevels zijn ingevuld met hsb-elementen. Aan het overgrote deel van deze gevels hangen gezette aluminium panelen met daartussen verticale glasstroken.

De vliesgevelconstructie in de achtergevel is doorlopend in de vlakke geveldelen. Symmetrisch vanuit het hart van deze gevel springt het gevelvlak circa 1,75 meter naar binnen, waarbij de breedte van de inspringing per verdieping naar boven toe steeds groter wordt. De inspringingen worden begrensd door gebogen glas in inwendige en uitwendige buigingen. Het zal duidelijk zijn dat op deze plaatsen de vliesgevelconstructie niet doorloopt. De beglazing sluit daar op een verantwoorde wijze aan op de onder- en/of bovenkant van de verdiepingsvloer en is waterdicht afgewerkt als een stukje dak. Als (esthetische) afwerking loopt de beplating van de bovenste paneelband door tot aan de onderste glasregel.

Voorgevel

De vliesgevelconstructie in de voorgevel is niet doorlopend, maar is uitgevoerd in horizontale stroken. De reden daarvan heeft te maken met de luifelconstructie van de vier uitkragende en elkaar overlappende paneelbanden in deze gevel. Met uitkragingen van op sommige punten meer dan vijf meter, waren er voor de stabiliteit forse staalconstructies nodig die met een speciale ankerconstructie aan de prefab betonbalken zijn gekoppeld. Deze constructies zaten doorlopende stijlen van de vliesgevelconstructie en daarmee de waterhuishouding binnen het gevelsysteem in de weg. De oplossing is dus gevonden in een gevelconstructie in verdiepingshoge stroken en een hsbelement tussen de bovenkant van de aluminium gevel en de onderkant van de betonbalk.

De strokenoplossing leverde bovendien een extra voordeel op ten aanzien van het aanbrengen van de golvingen in de glasgevels. Ook deze gevel springt namelijk naar binnen, vanuit het hart bezien op maaiveldniveau circa 7 meter, maar niet symmetrisch. Rechts van de entree blijven de glasgevels van de verdiepingen nagenoeg op hun plaats, maar aan de linkerkant zijn de golvende bewegingen van de beglazing op de hogere verdiepingen korter en strakker en op de bovenste zelfs helemaal verdwenen; daar is de gevel vlak. Bovendien staat de beglazing van de verschillende verdiepingen niet boven elkaar; niet in de golvingen maar ook niet in het vlakke geveldeel. De gevel in stroken monteren bood dus voordelen.

Het glas in alle gevels is HR++-glas in verschillende samenstellingen vanwege de verschillende eisen die eraan gesteld werden op uiteenlopende situaties in de gevels. Er zijn twee typen zonwerende beglazing toegepast: Cool-LITE SKN154 en Cool-LITE ST150+ als consequentie van het grote aantal gebogen ruiten. De gebogen ruiten zijn warm gebogen en dus geprefabriceerd aangevoerd en geplaatst. Dit heeft wel een wissel getrokken op de maatvoering, niet alleen bij de productie van het glas en de aluminium profielen, maar daarnaast ook bij de uitvoering.

Panelen en luifels

De randen van de verdiepingsvloeren –zelden een fraai gezicht in glasgevels – zijn bij dit gebouw weggewerkt achter een esthetische constructie, die in hoogte is samengesteld uit vier gevelbanden in de kleuren zwart, donkergrijs, lichtgrijs en wit. Deze banden lopen bij elke verdiepingsvloer rond het gebouw en leggen met hun kleurstelling een relatie met de belendende gebouwen. In de achtergevel en de beide zijgevels komen ze 319 mm voor het gevelvlak uit.

De banden van 3 mm dik, gezet aluminium hebben een werkende lengte van 1300 mm en zijn gemonteerd met een voeg van 10 mm. De bovenste zwarte band heeft een werkende hoogte van 215 mm; bij de andere drie is dat 209 mm. De voeg tussen de banden bedraagt 6 mm. De totale hoogte van de gevelbandconstructie is 860 mm. Ze zijn opgehangen aan schetsplaten van 3 mm brute aluminium, die met schroefverbindingen aan de achterconstructie zijn bevestigd. De gevelbanden lopen ook door in de voorgevel, maar hebben daar een heel andere (esthetische) functie gekregen. Ze zijn daar namelijk samengesteld tot luifelconstructies, die op een eigen manier de krommingen van de glasgevels volgen. Kenmerkend is dat de bovenste zwarte band het meest uitkraagt en de donkergrijze, lichtgrijze en witte band steeds iets minder uitkragen. Vooral aan de kant rechts van de entree nemen de uitkragingen flinke vormen aan, die diagonaal gemeten tot ruim vijf meter bedragen.

Om dit geheel stabiel in zijn vorm te houden en ook nog eens stabiel te kunnen monteren, zijn er forse staalconstructies en consoles ontwikkeld. Staalprofielen IPE 500, IPE 400, IPE 200, HEA 160, HEA 140 en hoeklijnen in allerlei zwaartes en lengtes vormen de basis van de draagconstructies, waarmee de verspringingen zijn gerealiseerd. De maatvoering luisterde nauw, want de aanzichtbreedte van de gevelbanden, ook al liggen ze terug, mocht niet verlopen.

De luifels zelf zijn samengesteld uit vele gezette panelen met verschillende vormen en afmetingen. Met name de onderdelen van de krommingen van de luifels hebben in de voorbereiding, productie, logistiek en montage de nodige aandacht en nauwkeurigheid gevraagd.

Aan de beide zijgevels zijn daarnaast nog dichte panelen aangebracht. Deze 2,5 mm dikke panelen zijn opgehangen aan verticale staanders met zogenaamde beddenhaken. De staanders zijn bevestigd aan horizontale omegaprofielen die zijn vastgezet op de hsb-elementen. De panelen variëren in dezelfde vier kleuren als de horizontaal rondom het gebouw lopende paneelbanden.

 

 

VLOEIENDE LUIFELS ALS WATERVAL AAN GEVEL