Please rotate your device

Voorlopig ontwerp interieur nieuwe Universiteitsbibliotheek gereed

Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor het interieur van de nieuwe Universiteitsbibliotheek door interieurarchitecten MVSA Architects is deze week vastgesteld. Het ontwerp kenmerkt zich onder andere door het kleurgebruik dat verwijst naar het ziekenhuisverleden van het pand.

Het interieurontwerp beschrijft hoe de nieuwe bibliotheek die naar verwachting in 2021 in het Universiteitskwartier opent, er straks van binnen uit gaat zien. Het is een hele opgave om 7 kilometer boeken, 950 studieplaatsen, een kantoorvleugel en onderwijsruimte in het gebouw te passen. Het gehele ontwerptraject bestaat uit twee fases: het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO). Het VO dat nu vastgesteld is, is een tussenstap op weg naar de afronding van het DO, in de zomer dit jaar.

Historische elementen en kleur in het ontwerp

Studenten hebben in het voortraject aangegeven veel waarde te hechten aan de historische elementen van het gebouw. Bovendien vonden ze het belangrijk om zich thuis te voelen in de nieuwe bibliotheek. De interieurarchitecten van MVSA Architects zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben een voorstel gemaakt voor een divers, kleurrijk ontwerp met verwijzingen naar het ziekenhuisverleden van het pand.

Op de vraag wat het ontwerp typeert, antwoordt interieurarchitect Maarten Schumacher van MVSA Architects: ‘De karakteristieke, historische en monumentale kenmerken van het gebouw zullen behouden blijven. Het interieur zal hier een verlengstuk zijn, waarbij functionaliteit, comfort en kleur toegevoegd worden. Comfortabele studieplekken, inspirerende samenwerkruimtes en uitnodigende ontmoetingsplekken; het is fijn om er te verblijven.’ Door het gevarieerde en flexibele aanbod aan studieplekken kan straks iedere student een plekje vinden dat aansluit bij zijn of haar wensen van dat moment.

Zeven kilometer boeken

Het VO is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Er is een ontwerp gemaakt voor de plaatsing van de boekenkasten, om er zeker van te zijn dat straks de open opstelling van zeven kilometer boeken zal passen in het gebouw. Zodra het definitief ontwerp gereed is, zal duidelijk worden welk deel van de collectie in welke ruimte komt te staan en hoe de kasten eruit komen te zien. Voor het ontwerp van de studieplaatsen zijn studenten geraadpleegd via een enquête. Op basis daarvan heeft de interieurarchitect een voorstel gemaakt voor de uitwerking van de plekken.

Wat was de grootste uitdaging?

Maarten Schumacher: ‘Het gebouw (de 2e Chirurgische Kliniek) bestaat uit veel aparte ruimtes, hoekjes en nissen met verdiepingsvloeren die per bouwblok ten opzichte van elkaar verspringen. De uitdaging binnen het interieurontwerp is om hier helderheid, overzicht en samenhang in aan te brengen. Dit doen we door aan de verschillende bouwblokken een ‘eigen’ kleurenpalet toe te kennen (zonering) en het esthetische handschrift als een duidelijke lijn door het hele gebouw door te laten lopen.’

‘Basis’-kleurenpalet ingetogen

Over het specifieke kleurgebruik zegt Maarten het volgende: ‘Met respect voor het gebouw is het ‘basis’-kleurenpalet ingetogen, dit sluit aan bij het historische karakter van de 2e Chirurgische Kliniek. Deze kleuren hebben een bepaalde mate van verzadiging. Om het interieur een hedendaags karakter te geven worden er fellere kleuraccenten binnen hetzelfde kleurenspectrum toegevoegd.’ Over de exacte keuze van de kleuren wordt nog verder gesproken dus de kleuren kunnen nog afwijken van de getoonde kleuren in dit ontwerp.

http://uba.uva.nl/content/nieuws/2018/03/voorlopig-ontwerp-interieur-nieuwe-universiteitsbibliotheek-gereed.html

 

 

Voorlopig ontwerp interieur nieuwe Universiteitsbibliotheek gereed